Pomocník

Tieto reklamy môžeš odstrániť podporou Kanky alebo boostnutím kampane.

Ako používať filtre

Na obmedzenie počtu zobrazených výsledkov môžeš použiť filtre. Textové polia dovoľujú použiť rozličné možnosti na kontrolu filtrov.

!...
Ak zadáš ! na začiatok tvojho textu, nájdeš všetko, čo nemá v tomto poli tento text.
...!
Ak zadáš ! na konci tvojho textu, nájdeš všetky objekty, ktoré majú v tomto poli presne tento text.
!!
Ak vpíšeš !! do poľa, systém nájde všetky objekty, ktoré majú toto pole prázdne.

Môžeš kombinovať možnosti hľadania v textových poliach pomocou ;. Napr. Alex;!Smith.

Nastavenie filtrov a poradia stĺpcov pre zoznamy objektov sú uložené v rámci tvojho pripojenia. Počas pripojenia ich nemusíš nastavovať na každej stránke.


Ak sú filtre aktívne, je aktívne aj tlačidlo na kopírovanie do schránky. Toto skopíruje filtre do tvojej schránky a následne ich môžeš použiť ako filtre pre nástenkové widgety alebo pre rýchle linky.