Preskočiť navigáciu

Vzťahy

Vytvor komplexnú sieť vzťahov medzi objektami tvojho sveta.

Ak ti náhodou niekedy utečie, kto bol rodič danej postavy alebo ich priateľ z detstva, pomôžu ti vytvorené vzťahy medzi jednotlivými objektami. Všetky objekty môžu mať vzťahy k ostatným objektom.

Kanka relations

Vytvor vzťahy medzi dvoma objektami a použi pole pre deklarovanie ich vzájomného postoja, aby bolo jasné, ako vnímajú jedny druhých, alebo použi rozdielnu farbu, ktorá bude charakterizovať ich vzťah. Vzťahy môžu byť zrkadlené, takže zmena pri jednom objekte ovplyvní aj objekt druhý.

Veľmi dôležité vzťahy môžu byť pripnuté aj na hlavnú stránku objektu. Môže to byť použité napr. na zobrazenie, kto je koho rival.

premium campaigns majú aj vizuálnu sieť, ktorá zjednodušuje navigovanie medzi vzťahmi objektov.

Kanka relation explorer

Ďalšie funkcionality

Oprávnenia

Oprávnenia je možné nastaviť pre moduly alebo pre jednotlivé objekty. Kampane môžu byť tiež zdieľané s celým svetom.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Mapy

Nahraj mapy tvojho sveta, miest či jaskýň a pridaj do nich praktické body a prepojenia na objekty.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Kalendáre

Vytvor vlastné kalendáre a organizuj pomocou nich tvoju kampaň.

Zisti viac o tejto funkcionalite