Preskočiť navigáciu

Inventáre & Schopnosti

Kanka poskytuje aj moduly pre sledovanie inventárov a schopností postáv, obchodov alebo úloh.

Pre každý objekt v Kanke môžeš nastaviť vlastný inventár, či sa už jedná o postavu, miesto (sortiment obchodu), úlohu (poklady v brlohu) alebo hocičo iné. Keď zobrazíš daný objekt, v submenu Invetár mu môžeš pridať už existujúce predmety alebo zapísať doň ľubovoľný text.

Kanka inventory

Po vytvorení schopností v tvojej kampani môžeš tieto priradiť objektom. Tieto môžu byť zobrazené aj v objekte kliknutím na submenu Schopnosti. Tu môžeš objektu priradiť už existujúce schopnosti. Zoskupené budú podľa nadradenej schopnosti pre jednoduchosť používania. Keď máš postavu určitej rasy, zobrazí sa aj tlačidlo na import rasových schopností.

Kanka abilities

Ďalšie funkcionality

Spravovať tajomstvá

Každý objekt môže mať niekoľko tajomstiev, ktoré sú mu pridelené vo forme poznámok. Tieto môžu mať oprávnenia podľa toho, kto ich môže vidieť a môžu byť pripnuté na hlavné zobrazenie, aby boli rýchlo dostupné.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Mapy

Nahraj mapy tvojho sveta, miest či jaskýň a pridaj do nich praktické body a prepojenia na objekty.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Časové osy

Vizuálne zobrazujú časové osy tvojho sveta, krajín, šľachtických rodov alebo hoci aj jednotlivých postáv.

Zisti viac o tejto funkcionalite