Funkcie s neuveriteľnou mierou flexibility

Neustále do Kanky pridávame nové funkcionality a zlepšenia, všetky hlavné funkcionality sú však dostupné zadarmo.

Zadarmo

Najlepšie veci v živote sú zadarmo, s bonusmi pre našich podporovateľov/ky.

Spoločne

Ste viacerí? Máme pre teba riešenie! Môžeš pozvať ľudí, ktorí hrajú alebo GMujú tvoju kampaň, aby ste ju tvorili spolu!

Časté aktualizácie

Kanka je často vylepšovaná aktualizáciami, o ktorých rozhoduje komunita.

Tvorba svetov

Moduly, ktoré pokrývajú všetko od máp až po časové osy a kalendáre či udalosti - Kanka má všetko, čo potrebuješ k jednoduchej správe komplexných svetov.

Modulárne

Každý modul (napr. Postavy, Miesta) môže byť hocikedy aktivovaný alebo deaktivovaný, čím si môžeš kampaň upraviť podľa tvojich požiadaviek.

Správa RPG kampane

Pomáhame ti spravovať tvoju kampaň - od systému oprávnení pre úlohy, denníky, postavy, schopnosti, s vloženým audiom a videom až po TPK.