Preskočiť navigáciu

Funkcie s neuveriteľnou mierou flexibility

Neustále do Kanky pridávame nové funkcionality a zlepšenia, všetky hlavné funkcionality sú však dostupné zadarmo.

Zadarmo

Už ťa prestalo baviť platiť za základné funkcionality ako neobmedzené kampane, mať limit na počet hráčov a hráčok v kampani alebo nevedieť kontrolovať, kto vidí čo? Nás tiež, preto sú základné funkcionality v Kanke dostupné úplne zadarmo. Zároveň máme pár bonusmi, ktoré sú pekné, ale nie nutné.

Spoločne

Kanka bola vytvorená tak, aby podporovala viacero svetov s viacerými členmi a kampaňami. Pripoj do kampane tvojich priateľov a priateľky, pridaj im jednu z rolí a maj dohľad nad funkciami a informáciami, ktoré sú pre nich takto dostupné. Tvoju kampaň si môžeš hocikedy pozrieť ako člen, pre istotu, že žiaden citlivý obsah nie je viditeľný.

Nástenky kampaní

Nástenka je centrálnym miestom, z ktorého môžeš mať prehľad o tvojej kampani. Každá kampaň môže mať plnohodnotne vlastnú nástenku, pridané widgety z dlhého zoznamu dostupných možností. Pre veľké kampane s rôznymi skupinami je pomocou boostnutia možné vytvoriť vlastné nástenky pre jednotlivé role.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Modulárne

Sústredili sme naše úsilie, aby sme v Kanke vytvorili ca. 20 rôznych modulov, ktoré sa všetky zameriavajú na určitý aspekt hrania stolových RPG alebo tvorby svetov vo všeobecnosti. V každej kampani máš možnosť vytvoriť postavy, miesta, rody, organizácie, predmety, úlohy, denníky, kalendáre, udalosti, schopnosti a ďalšie. Nepotrebuješ schopnosti? Bez problému, môžeš deaktivovať moduly podľa tvojej vôle v každej kampani, čím si uľahčíš nastavenia podľa toho, čo považuješ za dôležité.

Časté aktualizácie

Kanka nie je len tím pozostávajúci z dvoch vášnivých tvorcov svetov. Je to tiež veľká komunita dedikovaných osôb, ktorá nám pomáha rozhodovať sa a prinášať stále nové aktualizácie. Sme hrdí na to, že sa zameriavame na funkcionality, ktoré naša komunita požaduje a obľubuje. Priemerne aktualizujeme Kanku dvakrát mesačne pre všetkých, niekedy našich užívateľov rozmaznávame aj častejšie. Pravidelne hovoríme detailne o týchto pripravovaných zmenách a zbierame spätnú väzbu na Discorde.

RPG hry

Objekty v Kanke

Kanka bola vytvorená okolo zoznamu 20 rôznych typov objektov. Sú to preddefinované typy hlavných stavebných kameňov kampane: postavy, miesta, rody, predmety, úlohy, denníky, kalendáre, časové osy a ďalšie. Niektoré funkcie zdieľajú medzi sebou, ale sú jedinečné samé o sebe a ako interagujú s ostatnými prvkami kampane.

Inventár

Každý objekt môže mať vlastný inventár. Táto funkcia umožňuje manažment predmetov vo vlastníctve postáv, predajný zoznam v obchodíkoch (miesta), odmeny za splnenie úlohy, majetok rodu alebo iné konštelácie, ktoré si môžeš vymyslieť. Inventár je možné prepojiť s predmetmi v tvojej kampani, ale je flexibilný a môže byť používaný bez nutnosti vytvoriť každý predmet samostatne.

Schopnosti

Podobne ako pri inventároch, každý objekt môže mať schopnosti. Vytvor schopnosti v tvojej kampani a následne ich priraď tvojim objektom. Tieto môžu predstavovať schopnosti postáv, efekty miest (napr. dračieho brlohu), špeciálne moci vzhľadom na príslušnosť k istému rodu alebo prekliatia kvôli zjedeniu ježibabinho perníka. Schopnosti môžu mať nabitia, aby bolo možné sledovať ich používanie a môžu byť prepojené s atribútmi.

entity abilities

Atribúty

Asi najzložitejšou a najkomplexnejšou funkcionalitou sú atribúty objektov. Tieto môžu sledovať čiastkové informácie, napr. HP určitej postavy, populáciu miesta či počet chrámov nejakej náboženskej organizácie. V atribútoch objektu je možné referencovať iné atribúty a použiť ich na automatické prepočty, napr. HP postavy = Level * Constitution.

Atribúty postavy môžu byť štýlované do podoby denníka postavy tvojho systému prostredníctvom šablón na našom Trhovisko.

entity attributes

Denníky

Naplánuj svoje herné sedenia, alebo spíš záznamy z pohľadu tvojej postavy pomocou modulu denníka. Záznamy v denníku môžeš pripnúť do kalendára s možnosťou sledovať zároveň reálny čas hrania a dátum v hernom kalendári.

kanka journals

Úlohy

Priprav si a maj prehľad o úlohách v tvojej hre, kam zavedú hráčstvo, postavy do nich zapojené, alebo organizácie, ktoré ich tajne ovplyvňujú. Akonáhle je úloha splnená, označ ju týmto spôsobom a môžeš prejsť na ďalšiu.

kanka quest

Tvorba svetov

Vzťahy

Potrebuješ si zapísať, že Svynna je rivalkou Mykela, alebo že Kyle sa narodil vo Washingtone? Použi na to náš nástroj pre manažment vzťahov medzi rôznymi objektami v tvojom svete. Že o niektorých vzťahoch by hráčstvo nemalo vedieť? Jednoducho ich označ ako súkromné!

Boostnuté kampane majú prístup k vizuálnemu prehliadaču vzťahov daného objektu.

Zisti viac o tejto funkcionalite
entity relations table
entity relations explorer
kanka timelines

Časové osy

Časové osy umožňujú vizualizovať a plánovať históriu krajiny, vzostup rodu k moci, dejový oblúk hráčskej postavy a iné. Časové osy je možné rozdeliť na obdobia, pričom každé z nich môže obsahovať textové prvky, ktoré je možné priradiť iným objektom v tvojej kampani.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Kalendáre

Do tvojho sveta môžeš pridať jeden alebo viacero kalendárov s plnou kontrolou nad počtom dní v roku, mesiacoch, dĺžkou týždňov, ročných období, družíc a ich fáz, atď. Pridaj do nich následne udalosti prepojené s objektami, ako napr. automaticky kalkulovaný vek postáv podľa kalendára.

Zisti viac o tejto funkcionalite kanka calendar

Mapy

Nahraj tvoje nádherné mapy do tvojej kampane v Kanke a pridaj do nich vrstvy a označenia. Máš možnosť nastaviť, kto uvidí ktoré značky na nich, aby bolo zamedzené, že tvoje postavy zistia, kde nachádza tajná chodba k stratenému mestu.

Zisti viac o tejto funkcionalite kanka map

Editor

Nepotrebuješ sa naučiť programovať na vytváranie štrukturovaných a pekných textov. Vďaka Summernote môžeš používať formáty vo všetkých textoch. A to najlepšie - pridali sme doň podporu pre referencovanie ďalších objektov v kampani pomocou @ symbolu.

editor

Boostnuté funkcionality

Boosty kampaní

Niektoré funkcionality sú dostupné iba pre boostnuté kampane. Keď si užívateľ predplatí Kanku, získa niekoľko boostov, ktoré môže rozdeliť medzi kampane. Tieto boosty môžu byť presunuté z jednej kampane do druhej, napr. ak kampaň skončí. Boosty trvajú tak dlho, ako dlho je aktívne dané predplatné.

Prehľad všetkých boostnutých funkcionalít nájdeš na stránke s cenníkom.

Trhovisko

Boostnuté kampane majú možnosť inštalácie pluginov z Trhovisko. Sú to napr. témy, šablóny atribútov alebo balíky obsahu, ktoré vytvára naša komunita pre celé členstvo.

Štýly

Boostnuté kampane môžu nastaviť pre hráčsky tím tému, ktorú uvidia, keď sú v Kanke, ale taktiež napísať vlastné CSS a plne upraviť, ako Kanka vyzerá.