Môžem vytvoriť mnou definované typy objektov?

Kanka ponúka preddefinované typy navzájom integrovaných objektov. Ak by sme povolili vytváranie vlastných typov objektov, museli by sme aplikáciu úplne prerobiť a zároveň by sme prišli o zjednodušenie práce a namiesto tvorby svetov by sme riešili, ako ich organizovať. Okrem toho je Kanka dostatočne flexibilná pomocou objektu kategórií.

Späť na FAQ