Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Denníky
  2. Atribúty

Expedition 10 - Rarder's Account

Prvky ako HP alebo Inteligenciu nejakého objektu s atribútmi je možné referencovať. Atribúty pridáš ručne kliknutím na tlačidlo Spravovať alebo aplikovaním niektorej zo šablón atribútov.