1. Schopnosti
  2. Inventár

Big Mouth

Hindrance

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.