1. Poznámky
  2. Inventár

Accord of the Seven

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.