1. Udalosti
  2. Inventár

Lasting Campaign

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.