1. Poznámky
  2. Inventár

First Crusade

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.