Tieto reklamy môžeš odstrániť podporou Kanky alebo boostnutím kampane.

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.