Tieto reklamy môžeš odstrániť podporou Kanky alebo boostnutím kampane.

Pridaj schopnosti k tomuto objektu. Môžeš upraviť ich viditeľnosť alebo ich odstrániť. Schopnosti patriace pod nadradenú schopnosť sa zobrazia pod spoločným tlačidlom.