1. Ancestries
  2. Inventár

Golia

Mortal

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.