1. Rasy
  2. Inventár

Elemtiva

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.