Objekt An Introduction to Kanlai Inventár - Kanka

Tieto reklamy môžeš odstrániť podporou Kanky alebo boostnutím kampane.

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.

Vybavený Predmet Počet