1. Miesta
  2. Inventár

Unknown

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.