1. Kategórie
  2. Inventár

Condition

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.