1. Schopnosti
  2. Inventár

Mark of the Shadow Beast

Feat

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.