1. Denníky
  2. Inventár

Mithral Forge Recipes

Note

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.