Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Denníky
  2. Inventár

Admiral's Log

Campaign

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.