Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

  1. Denníky
  2. Inventár

Jeff McCallister's Diary

Diary

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.