Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo boostnutím kampane.

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.