1. Denníky
  2. Inventár

Child of the Moon

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.