Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Postavy

Tiffany Silverhand

Princess Nerd Wizard
Player Character

Záznam

Despite her last name and her love for the arcane arts, Tiffany is not related to the Seven Sisters.

William Silverhand is her brother.

Vytvorené Kath Caly pred 2 rokmi. Posledná úprava Kath Caly pred 2 rokmi