Odstráň reklamy predplatným Kanky alebo enabling premium features for kampane.

  1. Rody
  2. Inventár

Falmoy

Aristocratic

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.