1. Schopnosti
  2. Inventár

Aggressive Meme

Numen

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.