1. Schopnosti
  2. Inventár

Acute Senses (•)

Advantage

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.