Pomiń nawigację

Kalendarze

Każda wielka cywilizacja potrzebuje systemu liczenia czasu i oznaczania ważnych wydarzeń. Moduł historii opisuje przeszłość - kalendarze natomiast pozwalają śledzić wydarzenia, które zachodzą obecnie.

Kalendarze są dość skomplikowane i mają wiele rozmaitych opcji. Ale do działania potrzebują tylko nazw miesięcy, dni tygodnia i obecnej daty. Wszystkie inne funkcje są całkowicie opcjonalne.

Ale na tym rzecz się nie kończy. Możesz dodawać fazy księżyców, nazywać konkretne tygodnie i lata, określać pogodę danego dnia i tak dalej.

Kalendarze pozwalają dodawać dni, które nie są częścią miesięcy, oznaczać lata przestępne albo zaczynać każdy rok, miesiąc czy tydzień od tego samego dnia. Jeżeli chcesz, mogą automatycznie przesuwać datę o jeden dzień naprzód zawsze, gdy zegar serwera wybije północ.

Po stworzeniu kalendarza możesz posłużyć się opcją "Ważne daty", by powiązać z nim element kampanii. Oczywiście jeżeli ten element jest niewidoczny dla graczy, nie będą też widzieć wpisu w kalendarzu. Ważna data może powtarzać się co miesiąc albo co rok - a jeżeli trwa dłużej niż dwa miesiące, po takim czasie przestanie być wyświetlana w kalendarzu. Dla tak długich zdarzeń sugerujemy tworzyć dwie daty: rozpoczęcia i zakończenia.

Kanka calendar

Zobacz przykładowy kalendarz

Możesz wyświetlać kalendarz na pulpicie kampanii za pomocą odpowiedniego widżetu. Pokazuje on również niedawno zakończone oraz zbliżające się wydarzenia. Pamiętaj, że wydarzenia cykliczne będą pojawiać się na pulpicie rzadziej, niż jednostkowe.

Kanka calendar dashboard widget

Inne funkcje

Historia

Przedstaw graficznie historie światów, imperiów, rodów królewskich, a nawet pojedynczych postaci.

Poznaj tę funkcję bliżej

Mapy

Umieszczaj w systemie mapy światów, plany miast czy podziemi i opisuj je przy pomocy poręcznych znaczników i odnośników.

Poznaj tę funkcję bliżej

Sekrety i tajemnice

Każdy element może posiadać sekrety opisane za pomocą systemu uwag. Możesz łatwo zadecydować, która z nich będzie widoczna dla wszystkich, a która dla wybranych i przypiąć część do głównego widoku elementu, by zawsze mieć ją pod ręką.

Poznaj tę funkcję bliżej