Czy mogę zmieniać nazwy modułów? Na przykład Rodziny na Klany, albo Organizacje na Frakcje?

Podstawowa Kanka nie pozwala zmieniać nazw modułów, przez wzgląd na poprawność stylistyczną zwłaszcza w językach posiadających rodzaje gramatyczne. W kampaniach doładowanych można jednak modyfikować nazwy wyświetlane w menu po lewej stronie używając skryptów CSS.

Powrót do FAQ