Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

Nonchalant Freeloader
Player Character

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Boston by Night: Ouroboros Cycle