Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

The One That Can't Get Away
NPC

Szczegóły

Hide your demons where no one can see 'em

Out of sight but in your mind, you believe them

Drink what you want

Be what you want

Say what they want you to say, like

I can pretend that I don't want it and I'm afraid

Wzmianki o elemencie

Ten element wzmiankowano w opisie 1 elementów, notek albo kampanii. Szczegóły.

Stworzone przez FunzoSuruali 1 rok temu. Ostatnio zmienione przez FunzoSuruali 8 miesięcy temu

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Boston by Night: Ouroboros Cycle