Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Przedmioty
  2. Cechy

Freedom's Bite

Dagger +2
Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.