1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 19: The Catch

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.