1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 17: Inklings

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.