1. Notatki
  2. Wyposażenie

Edge List

Game Mechanics

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.