1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 16: Action and Dialogue

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.