1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 15: The Chase

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.