1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 13: Bygones

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.