1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Session 11: Blood and Boltholes

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.