1. Zdolności
  2. Wyposażenie

Bad Luck

Hindrance

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.