1. Notatki
  2. Wyposażenie

Bane

Medicine/Drug

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.