1. Notatki
  2. Wyposażenie

Character Creation

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.