1. Notatki
  2. Wyposażenie

Divine Magick

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.