1. Rodziny
  2. Wyposażenie

Kharo Clan

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.