1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

An Introduction to Kanlai

Introduction

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.