1. Dzienniki
  2. Cechy

An Introduction to Viatoris

Introduction
Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.