1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

An Introduction to Kälran

Introduction

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.