Pomiń nawigację
  1. Dzienniki

(S30) The People of the Turtle

Szczegóły

Speaking to Vodhos

Motivating the turtle

Attacked by A roc

Chelona

Grandma Ana

Not all the Tritons have left Thylea. About 40% of them made an expedition to find the sunken city (Legend of the Sirens - https://kanka.io/en/campaign/36205/journals/28339)

Attack by Pteros monks and wizards

Meeting Oceanid 

A Oread Shopkeeper named Nefehalas with an extremely powerful set of weaponry - he allows them to summon him - https://kanka.io/en/campaign/36205/characters/827265

To the Ziggurat

Wzmianki o elemencie

Ten element wzmiankowano w opisie 1 elementów, notek albo kampanii. Szczegóły.

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj The Odyssey