1. Miejsca
  2. Wyposażenie

Unknown

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.