1. Rasy
  2. Wyposażenie

Fey

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.